Return to U.S./Mexico Border

02 View through new border into Tijuana, Mexico

View through new border into Tijuana, Mexico.